torsdag 4 juni 2009

Levande Historia; Kolonialism, Apartheid: Ditt Skolexempel Idag Är Israel

Via Anna Wester finner jag att The Human Sciences Research Council i Sydafrika har publicerat en 300sidor lång studie, efter en forskningsperiod på 15 månader, som visar att Israel gör sig skyldig till både kolonialism och apartheid på de ockuperade palestinska områdena. Inte för att vi inte redan visste det, men det är ju alltid bra med akademiska rapporter som stöder detta faktum.

När det gäller kolonialism så fann forskarteamet att Israels konsekvent använder en strategi i Palestina som bevisligen syftar till att stycka upp Västbanken i många delar och att permanent införliva delar av Västbanken i Israel, vilket är ett tydligt kännetecken för hur kolonialism fungerar. Israel har dessutom beslagtagit både mark och vatten i de ockuperade palestinska områdena (endast 20 % av vattnet på Västbanken går till palestinierna), sammanfogat den palestinska ekonomin med Israels ekonomi samt infört ett system av maktutövning gentemot palestinierna så att de underordnar sig dessa åtgärder. På så sätt förnekar Israel palestinierna rätt till självbestämmande. Detta är enligt rapporten inget annat än ren och skär kolonialism.

När det gäller aparthied så fann forskarteamet att Israel utövade en form av apartheid. Detta blev för studiens författare särskilt tydligt då man granskade den geografiska avgränsningen som Israel gjort och som därmed har skapat flera reservatliknande områden på Västbanken till vilka palestinierna är förvisade och vilka de ej får lämna utan tillstånd från Israel.

Här ser man direkta likheter med det sydafrikanska apartheidsystemet under vilket svarta sydafrikaner var hänvisade till så kallade ”bantustans”, hemländer, som den sydafrikanska regeringen avgränsat för dem, medan de vita sydafrikanerna hade sin rörelsefrihet och sina medborgerliga rättigheter i övriga delar av landet.

Man menar att de tre pelare som upprätthöll det sydafrikanska systemet även finns på de ockuperade områdena. Det handlar om att rättigheter åtskiljs mellan folken med fördel åt det judiska folket på palestiniernas bekostnad, segregation samt olika praktiska åtgärder från Israels sida som används för att implementera denna rasåtskillnad.

Nu är det bara att invänta den liberala tystnaden alternativt motattacken.

Inga kommentarer: