torsdag 22 oktober 2009

Amira Hass Vinner Ett Välförtjänt Pris Och Säger Ett Par Sanningens Ord

Ur Amira Hass tacktal för ett journalistiskt pris, International Women’s Media Foundation pris för Lifetime Achievement, vilket hon får för sin bevakning av Israel/Palestina:

It’s not about achievement that we should be talking here, but about a failure. It is the failure to make the Israeli and international public use and accept correct terms and words which reflect the reality, not the Orwellian Newspeak that has flourished since 1993 and has been cleverly dictated and disseminated by those with invested interests. The peace process terminology, which took reign, blurs the perception of real processes that are going on: a special Israeli blend of military occupation, colonialism, apartheid, Palestinian limited self-rule in enclaves, and a democracy for Jews.

It is not my role as a journalist to make my fellow Israelis and Jews agree that these processes are immoral and dangerously unwise for all of us. It is my role, though, to exercise the right for freedom of the press in order to supply information and to make people know. But as I’ve painfully discovered over the years, the right to know does not mean a duty to know.


Hon presenteras av CNN:s Christiane Amanpour som naturligtvis inte tar med sig någonting av det Amira talar om till sin egen arbetsplats, eller till sina "journalister" till kollegor. När det kommer till palestinierna och det israeliska förtrycket kommer CNN fortsätta att blunda.

Samtidigt fortgår debatten om Goldstone-rapporten. Israel och USA, med fredspristagaren Barack Obama säger ifrån, man till och med anklagar Goldstone för ensidighet och anti-semitism. Goldstone slår tillbaka, vädjar till israelerna om att han själv faktiskt är en jude som stöder staten Israel och han försöker få USA att mer konkret ta fram vad som är fel i rapporten. Men enligt Israel, så om Israel ska granskas så ska Israel göra det själva, och man ska alltid göra det utifrån, självförsvarsprincipen och därmed befrias från allt ansvar och all skuld. Larry Derfner skriver i Jerusalem Post:

This is the Israeli notion of a fair deal: We're entitled to do whatever the hell we want to the Palestinians because, by definition, whatever we do to them is self-defense. They, however, are not entitled to lift a finger against us because, by definition, whatever they do to us is terrorism.

That's the way it's always been, that's the way it was in Operation Cast Lead. AND THERE are no limits on our right to self-defense. There is no such thing as "disproportionate." We can blockade Gaza, we can answer Kassams with F-16s and Apaches, we can take 100 eyes for an eye.


Allt medan palestinierna är belägrade, ockuperade, och den etniska rensningen fortsätter. Med liberalernas kompakta tystnad och medhåll.

Inga kommentarer: