fredag 18 juni 2010

Elton John Om Att Inte Bygga Murar

Elton John åkte först och spelade för homofoben och rasisten Rush Limbaugh i USA när denne gifte sig. Inte gratis, men ändå. Han fick en miljon dollar för besväret.

Hur kunde han göra det? Elton Johns partner hade ett fint svar till detta:
- Livet går ut på att bygga broar, inte murar.

Sen åkte Elton John till apartheid-landet och murbyggarlandet Israel och höll en konsert.

Inga kommentarer: