fredag 18 juni 2010

Ett Par Av Svaren : Angående Tårta

Bäste Ulf,

Tack för ditt brev. Mitt namn är Charlotte Lundqvist och jag jobbar för Sten Nordin och övriga moderata borgarråd. Det finns inget beslut på att alla anställda i Stockholms stad ska få tårta för att fira kungabröllopet. Vi kan dock inte, från den politiska ledningen, hindra att enskilda förvaltningar vill bjuda sina anställda på tårta för att fira bröllopet.

Pengarna som investeras i Love 2010 är inte tagna från annan verksamhet, det faller inom olika delar av budget. Stockholm investerar idag stora pengar i skola, social omsorg med mera. Mycket av de pengar som investeras i bröllopet och Love Stockholm 2010 kommer ifrån sponsorer.

Prinsessbröllopet har ett enormt exponeringsvärde inte minst sett till pr- och marknadsföringsvärden för Stockholm och Sverige. Intresset för bröllopet är stort både bland svenskar, stockholmare men även från utlandet är intresset enormt. Man beräknar att hundratusentals turister kommer att besöka Stockholm mellan den 6 och 19 juni.
Trycket på stadens hotell har varit stort och idag är majoriteten av dem fullbokade. Man räknar med de bröllopsrelaterade intäkterna kommer att uppgå till 2,5 miljarder kronor vilket är gynnar både Stockholm och Sverige. Bröllopet kommer således inte innebära att ingen utav stadens
verksamheter kommer drabbas av minskade finansiella stöd.

Evenemanget som sådant är av stor betydelse för Stockholm som stad och region också inte minst då det i samband med bröllopet skapas utmärkta förutsättningar för lokala och regionala näringslivet att visa upp sig. Fler besökare innebär stora vinster för både stad, stat och
samhället i stort. Fler besökare innebär större konsumtion vilket i sin tur innebär ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen. Något som även gynnar de svagaste i samhället.

Evenemangs- och upplevelsenäringen utgör tillsammans med besöksnäringen en viktig del av stadens ekonomi varför det inte bör ses som slöseri utan som en relevant och framåtsyftande satsning för att stärka stadens varumärke och attraktionskraft.

Med Vänliga Hälsningar

Charlotte Lundqvist
Biträdande borgarrådssekreterare

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tack för ditt brev till kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt. Jag heter Malin Henriksson och arbetar som biträdande borgarrådssekreterare på kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus. Madeleine Sjöstedt har bett mig besvara ditt brev.

Tack för dina synpunkter. Stockholms stad vill på olika sätt visa uppskattning för sin personal och gör detta med t.ex. julklappar. I samband med kronprinsessbröllopet bjuder staden sina anställda på tårta. Uppskattning för den insats personalen gör visas på olika sätt och detta är ett sådant.

Vänliga hälsningar

Malin Henriksson

Inga kommentarer: