lördag 14 februari 2009

Godnattsagor Inifrån Fängelset

Det värmde så i mitt hjärta när min pappa läste för mig, så jag skulle gärna vilja att pappa läste fler fotbollssagor för mig. ”

”Därför att Maria lyssnar på sin pappa varje kväll och han säger Godnatt till henne. Det känns nästan som att han är hemma och inte så långt borta.”

Ett fängelsestraff straffar inte bara den som ska avtjäna straffet på anstalt utan straffar även familjen. Om den som atvjänar straffet även har barn så blir detta ännu tydligare. Barn som får sina föräldrar tagna ifrån sig på det viset kan på olika sätt drabbas av psykiska problem. (Jag har även hört skrämmande exempel på hur själva gripandet kan gå till, där polisen överhuvudaget inte lägger en tanke i onödan på den skada man åsamkar barnen.* Ett exempel handlade om en 15-årig flicka som blev lämnad ensam i lägenheten efter att föräldern greps, och det tog en månad innan flickan fick veta vad som hänt med föräldern.)

Därför är initiativet med ett projekt som sker mellan Malmö Stadsbibliotek och den ideella organisationen Bryggan mycket lovvärt. Det handlar om frihetsberövade föräldrar som kan läsa in sagor till sina barn. Det övergripande syftet med projektet är att stärka relationen mellan barn och förälder och därmed minska de negativa effekter som uppstår i och med fängelsestraffet.

http://www.godnattsagorinifran.blogspot.com/

* Seminarium med Annelie Björkhagen-Turesson, doktorand, socionom och familjeterapeut som kommer med en doktorsavhandling i februari. "Mor i fängelse. En analys av barns resiliensprocess och mödrars moderskap utifrån deras berättelser."

Inga kommentarer: