söndag 15 februari 2009

InstallationerFör att undvika alla former av anklagelser om anti-semitism har jag valt att kalla det ovan för installationer. Installationer som möjliggjorts genom ett fritt samarbete mellan statslösa palestinier, de existerande staterna Israel och USA, där var part har getts fria tyglar att bidra på det sätt man ansett vara passande. Nu lämnar jag ordet till Mahmoud Darwish som inte gått ur tiden:
Jag Har Talat Mycket
Jag har talat mycket om den tunna skillnaden
mellan kvinnor och träd,
om den förföriska jorden och om ett land
vars stämpel jag inte kunde hitta i mitt pass.
Jag frågar er, ärade damer och herrar:
Har alla människor rätt till sin jord, som ni påstår?
Och var, i så fall, är min hydda, och var är jag?
Kongressalen applåderade tre minuter utöver det vanliga,
tre minuter av frihet och erkännande.
Kongressen sanktionerade vår rätt att återvända,
likt alla höns och alla hästar, till en dröm av sten.
Jag skakar hand med dem, en och en, sedan bugar jag…
Min resa för mig sedan till ett annat land,
och där skall jag tala om skillnaden
mellan hägringen och regnet.
Jag frågar er, ärade damer och herrar:
Har alla människor rätt till sin jord?

Inga kommentarer: