lördag 14 februari 2009

Farligt Inkompetenta Bekämpare Av Anti-Semitism

Gentlemen, you have transformed
our country into a graveyard
You have planted bullets in our heads,
and organized massacres
Gentlemen, nothing passes like that
without account
All that you have done
to our people is
registered in notebooks.

(Via Angry Arab -en anonym poet, som han förut trodde var Mahmoud Darwish.)

Nu kan man dock läsa följande: "The top UN Official in Gaza criticized Israel on Monday for blocking the shipment of paper to print textbooks for a new human rights curriculum that will be taught to children in all grades in the Palestinian territory.
Israel also has refused to allow 12 truckloads of notebooks into Gaza..."
Via alltid lika eminenta Motbilder.

Jag antar att detta är en del i den framgångsrika kampen mot extremism och anti-semitism som Israel och deras anti-semitismskattjaktletare i den övriga världen för. Där man försöker skrika allt mer högljutt om anti-semitism för att inte de palestinska rösterna ska höras.

En sådan organisation är SKMA. En organisation så totalt inkompetent när det gäller att bekämpa anti-semitism, att de snarare borde kallas Svenska Kommitén För Anti-Semitism. Ungefär så här skrev jag för två år sedan om deras inkompetens:

Jag kommer att tänka på radioprogrammet Hassan och sketchen om schampot som var för fett hår när jag hör talas om kampen mot anti-semitism. Förvirrad ville personen som ringde inte ha ett schampo som var för fett hår, han ville ju ha ett som var emot. Tålmodigt försökte butikstjejen säga att det betyder att det är emot fett hår.

Svenska Kommittén Mot Anti-Semitism (SKMA) och olika individer och andra organisationer talar ofta om anti-semitism. Man pekar på att den ökar i samhället och pekar ut olika individer som anti-semiter. Man använder sig av olika typer av undersökningar och använder vaga definitioner om anti-semitism, samtidigt som man direkt kopplar det med kritik av Israel, med själva uppkomsten av Israel, som man behandlar relativt oskyldigt och anekdotiskt, där man menar att uppkomsten av Israel förstärkte en tendens av anti-semitism som fanns innan Israel var skapat: den” stärktes framför allt efter Israels bildande 1948. Den därefter fortgående israelisk-palestinska konflikten har givit näring till antisemitism och exploateras för att sprida hat och fördomar mot judar. "

Eftersom man gör kritik mot Israel till anti-semitism gör man det helt enkelt omöjligt att bekämpa den verkliga anti-semitismen som skulle kunna definieras så här: "Antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar." Faktum är att hopblandat med verklig anti-semitism skapar detta en innehållsdeklaration hos SKMA som förvirrar värre än schampoflaskan. Fast huruvida schampots innehållsförklaring säger sig vara emot eller för fett hår är ändå i slutändan irrelevant i jämförelse med om resultatet av användandet av schampot verkligen leder till fett hår eller till minskat fett hår. Så mitt förslag till SKMA är att lägga ned, då det motverkar sitt eget, officiella, syfte. Ingen skulle köpa ett schampo som i grunden är till för att motverka fett hår, om det istället leder till mer fett hår.

Mer Motbilder.

Inga kommentarer: