onsdag 25 mars 2009

Apatisk I Ett Häftigt Kök

Aase Berg har läst ett par böcker om läkemedelsindustrin. Läkemedel blir till att normalisera människan. För att passa in behöver allt fler ta medicin.

"Att distinktionen mellan människor och marknad är livsavgörande på fler områden än dem som har flutit upp till ytan under finanskrisen, det inser jag när jag läser några böcker om läkemedelsindustrin.

Produkten som kommer före behovet motsvaras här av läkemedlet som kommer före diagnosen. Här infrias förväntningarna om en fantasitillvaro av ett piller."


"...Och nästa steg i den marknadsekonomiska evolutionen kommer säkert att bli generation Apati: Enligt Christopher Lane förbereds den diagnosen redan för att infogas i en kommande upplaga av DSM. Att apati är en biverkning av läkemedel hindrar inte forskarna bakom DSM från att sälja in den som en ny diagnos som i sin tur skapar ytterligare behov av medicinering.

Är det verkligen detta vi vill bli: ett gäng ­katatoniker med bortmedicinerat samhälls­hat och rätt till ett häftigt kök?"

Men så blir det. I ett samhälle som förlorat tron på sig självt. På förändring till det bättre. I ett samhälle som hånar tron på att en annan värld är möjlig. Gör det dig deprimerad? Här. Ta ett piller. Var god svälj.

Inga kommentarer: