söndag 8 mars 2009

En Stilla Flirt Med Nackas Medborgarassistent Julia Och Ett Samtal Om Nackas Brist På Ansvar I Hemlöshetsfrågan

Jag tog mig i förra veckan till Nacka Kommuns hemsida. Jag hade lite frågor jag ville ha svar på. I avvaktan/telefonkö på att få tala med en verklig människa stötte jag på deras och hemsidans medborgarassistent Julia.

Vad gör man om man saknar pengar och är hemlös i Nacka?
Stadsmissionen har information som berör hemlösa eller uteliggare.
Har inte ni det ansvaret?
Okej, du vill veta något om ansvar. Jag förstår inte riktigt vad du menar. Ställ frågan som en hel mening så kanske jag kan hjälpa dig.
Vad kan du svara på egentligen?
Jag har svar på det mesta, men ibland är svaret bättre än frågan.
Har du humor?
Jag förstår inte vad det var du undrade över?
Kan man få ekonomisk hjälp i Nacka?
Här intill kan du läsa mer om social omsorg och ekonomiskt bistånd.
Finns det fattiga människor i Nacka?
Jag öppnar en sida med statistik här intill.
Men för i helvete. Svara på frågan.
Vad får dig att svära?
Får man inte svära?
Man får bara göra sånt som är moraliskt och etiskt riktigt.
Jag ber om ursäkt.
Det är ingen fara.
Men är det etiskt riktigt att hänvisa medellösa människor till stadsmissionen?
Vad vill du veta?
Vad du egentligen tycker du om Nacka kommun?
Jag tror ingenting, jag bara gör som jag är programmerad.
Flirtar du med mig?
Tack för din uppskattning!
Ska vi gå ut och äta middag någon gång?
Allt som går att förtära är helt ointressant för mig eftersom jag inte behöver äta
Hm. Okej. Tack då.
Ingen orsak.

1 kommentar:

Rolf Nilsson sa...

Den blomstrande “hemlösaindustri” vi har i Sverige idag, är ett praktexempel på kapitalismens och dess underhuggares girighet.

I den viljelösa debatt som pågår om våra hemlösa medborgare, som mer handlar om “vård” än om den bostadsbrist som råder på billiga hyresrätter.
Bostäder som gör att människor inte dagligen vräks av de ständigt ökande boendekostnaderna.

Men våra politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer sitter i knä med nappen i mun på kapitalet och håller de monetära systemen uppbyggda runt våra hem/bostadslösa igång för sin egen överlevnads skull.

Ett urholkat argument för att hemlösheten inte kan lösas, är att den är så komplex. Det komplexa i denna fråga är att regeringen, kommunen, frivilligorganisationerna har olika definitioner på vad en hemlös är, utifrån hur bidragen för att hjälpa hemlösa fördelas.

Om vi istället använder oss av Socialstyrelsens definition, de som får i uppdrag av regeringen att sammanställa hur många hemlösa människor vi har i landet. Då räknas bara de hemlösa som haft kontakt med en myndighet eller någon organisation relaterad till hemlöshetsfrågan under en mätvecka, där den senaste siffran visade 17800.

Använder vi istället forskning under samma definition som socialstyrelsen använder sig utav, då visar det sig att bland annat drygt 400 000 unga i Sverige saknar en egen bostad. Bland dem är småbarnsföräldrarna en växande andel, där totalt saknar 46 000 unga föräldrar ett eget boende enligt bostadsforskare Sven Bergenstråle.

Vidare säger Bergenstråle: Att det är en anmärkningsvärd utveckling och ett allvarligt samhällsproblem. Åtta av tio unga vill ha en egen bostad, men allt färre lyckas få det. Det är brist på hyresrätter i storstäderna och många har inte råd att köpa ett eget boende.

Hur kan vi som har ett tryggt hem att gå till, vara medlöpare till att hyrorna ideligen kan höjas och att våra nybyggen inte är att tänka på för allt fler människor i vårt samhälle på grund av allt för höga inkomstkrav. Allt detta på grund av att våra politiker och tjänstemän inte följer vår grundlag, där det står inskrivet att bostadsbeståndet ska tillgodose varje medborgares “rätt till bostad”.

För det kan väl ändå inte vara meningen att våra mindre bemedlade människor eller de som har svårt med tilliten till samhället och/eller inte själva förmår att klara av samhällets allt hårdare krav på oss som individer ska slängas ännu längre ut ur det?

Och där ska sedan självgoda människor förtjäna sina smutsiga pengar på att vi dagligen kastar ut ny föda åt dem.

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa