söndag 27 januari 2008

Förintelsens Dag

Heinrich Himmler höll ett tal den 4:e oktober 1943 där han sade följande:

"En grundprincip gäller varje SS-man - att vara ärlig, anständig, lojal och kamratlig mot männi­skor av vårt eget blod och inga andra. Om andra folk lever i välstånd eller dör av hunger intresserar mig endast i den mån vi kan använda dem som slavar för vår kultur... Jag vill nu i all öppenhet ta upp ett mycket svårt ämne... judeevakueringen, utrotningen av det judiska folket. Det hör till de saker som är lätt att säga... Men då vet man inte vad det betyder... att stå inför hundra, femhundra eller många tusentals lik. Att ha uthärdat detta och - frånsett några fall av mänsklig svaghet - ha förblivit anständiga har gjort oss hårda. "

Förblivit anständiga...

Och så ett vittnesmål från en som tvingades delta, med:
"Att hjälpa människor att klä av sig nakna i rummet utanför döden. Att se människor i ögonen innan de går in i gaskammaren, att möta sina släktingar där. Att lyfta på betonglocket så att tysken kan kasta in Zyklon B. Att dra ut kropparna. Att rengöra väggar och golv från blod, avföring, urin, spyor. Att klippa av de dödas hår. Att dra ut deras guldtänder. Att föra in kroppar i elden. Att krossa bäckenben och andra större ben som inte bränts sönder och blanda dem med askan. Att hålla i någon medan tysken skjuter och se till att blodet inte stänker upp. Att se kroppar brinna i gropar i marken. Att dra ut en gnyende tvåmånadersbaby som överlevt gasen vid sin döda mammas bröst och se tyskarna skjuta den. "

Inga kommentarer: