måndag 7 juli 2008

"Har Ni Kärlek I Er Kultur?"

"“[The Israeli security man] took his gun out, pressing it to my head . . . Another man, who was laughing, said: “Why are you bringing perfumes?” I replied: “They are gifts for people I love.” He said: “Oh, do you have love in your culture?” ”

För någon vecka sedan skrev Lisa Bjurwald, vikarierande DN-liberal vävad från Timbro, en vädjan om en israel: en tillfångatagen israel vid namn, Gilad Shalit. En vädjan om att han skulle släppas. Det lilla inlägget avslutades med ett bibelcitat, om rätten att få återvända till sitt land (en vädjan vars svarta ironi verkar vara omöjlig att förstå för en selektiv liberal som Lisa). (Därtill: Är en israel mer värd än 10 000 palestinier?) När Mohammed Omer skulle tillbaks, hem, till ghettofängelset Gaza undrade de israeliska representanterna varför han ville tillbaks till sitt hem. Varför vill du tillbaks till det här? Sedan misshandlades Omer. Fysiskt och verbalt. Han ligger fortfarande på sjukhus. Han hade ju fräckheten att rapportera om förhållandena i Gaza och inte nog med det: han belönades för det. Att tysta palestinierna är viktigt. Västvärldens media är i grund och botten inget annat än medlöpare till detta brott mot mänskligheten. När SR skriver om protester mot muren (protester som i huvudsak är fredliga) betraktas det som ett bråk om en barriär. Sluta bråka dumma er liksom. Men det är en kamp om språket. En kamp där Israel förnärvarande har övertaget. Mycket tack vare den mäktiga allierade vännen USA.

Den sionistiska kulturen visar inte mycket prov på kärlek i sina dagliga övergrepp mot palestinierna: det enda de förstår sig på är våld, är temat i Israels vardagliga agerande mot palestinierna. Misshandeln av Omer, liksom mycket annat, tolkas ofta från liberalt håll som enstaka händelser, olyckliga, men inte något som är satt i system. Men det man vill göra är uppenbart från Israels håll. Det är att systematiskt förstöra den palestinska vardagen, den sociala, ekononomiska och kulturella. Man river inte bara olivträd och hus. Man försöker riva varje försök för palestinierna till en normaliserd tillvaro. Man stjäl inte bara mark och vatten av palestinierna. Man stjäl deras liv. Så på sätt och vis är det naturligt för Israel att bygga murar.

Inga kommentarer: