tisdag 29 juli 2008

Olmerts Förakt Och Öppna Rasism Öppnar För Mer Etnisk Rensning

"
Whoever thinks its possible to live with 270,000 Arabs in Jerusalem must take into account that there will be more bulldozers, more tractors, and more cars carrying out [terror] attacks.
Ehud Olmert, premiärminister i mellanösterns enda "demokrati".

Vem som än tror att det går att föra fredssamtal med Israel måste ta Israels öppna och mycket medvetna rasism i beaktning. Vem som än tror att det går att skapa ett Palestina måste ta Israels fortgående ockupation, etniska rensning och utbyggande av bosättningar på ockuperat område i beaktning. Vem som än tror att palestinierna ska kunna förhandla och medla med Israel måste ta medlaren USA:s löjeväckande odiskreta favoriserande av Israel i beaktning.

Annars är ju bulldozern ett välkänt gammalt vapen i Israels fortgående etniska rensning. Men det är ju också sen gammalt: brott begågna av Israel skall accepteras, till och med applåderas, såsom självförsvar, oavsett hur ologiskt det än blir ur en liberal aspekt.

Rawia Morra: Ehud Olmert öppnade sitt regeringsmöte med att berömma Shabak för avrättningen av Jalal al-Din Natsha i hans faders hus. Natsha var anklagad för att ligga bakom attentatet i Dimona.

Modern hade hämtats för att övertala sin son att överlämna sig till israelerna då han befann sig i familjens nya hus som höll på att byggas. Han vägrade. Man sköt skott, granater, satte eld på huset och sprängde det till pulver till slut när Jalal al-Din i sin desperation sköt mot angriparna. Jag har själv aldrig sett något liknande. Det var verkligen bara pulver kvar
Till modern sa man: Du kan gå nu. Du kan inte identifiera kroppen för han är “söndersmulad”. Det är vad den tillintetgorda modern berättade för media när morgonen kom. Och det jag såg på teve var svarta bitar ihopsamlade på en bår. Huvudet lär ha hittats så sent som i eftermiddagen idag.

Vad än Jalal al-Din hade gjort, så blev han där dömd och avrättad, som så många andra, utan rättegång."

Inga kommentarer: