måndag 14 juli 2008

Om Vi Ska Ta Liberalismen På Allvar

Några folkpartister gick idag ut i DN och kritiserade FRA ur en liberal synpunkt och nu väntar jag på att man tar den liberala ideologin på allvar i en annan fråga med. Jag kan till och med hjälpa till på traven med en debatt-artikel som delvis är ett plagiat av dagens debatt-artikel.

Senvårens och sommarens intensiva debatt om FRA-lagen är unik i sitt slag. Många medborgare har blivit berörda, oroliga och engagerade. Det har på kort tid skapats en ny och bred rörelse för individens frihet i Sverige om FRA-lagen. Denna omfattar människor i alla åldrar, och med olika social bakgrund och politisk tillhörighet. Denna begränsning av individers rättigheter är ingenting emot de begränsningar av palestiniernas rättigheter som sker på daglig basis i Palestina. Vi vädjar därför till alla liberaler att ta ett steg tillbaka och öppna upp era liberala hjärtan för en ny och förutsättningslös diskussion om Israel och Palestina där även palestiniernas behov, rättigheter och människovärde tas med.

Det är ett allvarligt misstag att utpeka motståndet mot Israel som enbart uttryck för okunnighet, anti-semitism, och terrorism. Tro inte heller att motståndet företräds av isolerade terrorgrupper. Den upprörda debatten handlar ytterst om relationen mellan Israel och det ockuperade och belägrade palestina, något som ansvarskännande politiker, medborgare och debattörer måste ta på största allvar.

När staten Israel berövar palestinierna sina liberala rättigheter att självförverkliga sina liv berövar även Israel möjligheten till en verklig tvåstatslösning. För alla som kallar sig Israel-vänner bör vi därför också våga kritisera Israel, för Israels egen skull.

Flera nationer runt om i världen har, i skuggan av verkliga eller inbillade terrorhot, öppnat Pandoras ask när det gäller alltför långtgående motåtgärder. När man från Israels sida till exempel stänger muslimska välgörenhetsorganisationer berövar man människor möjligheten till livsnödvändiga hjälpmedel för att ta sig fram i sin vardag. Självklart måste Israel få skydda sig mot terrorism och militära hot, men de integritetskränkningar som följer med Israels agerande hör inte hemma i en modern, liberal rättsstat.

Vad vi vänder oss emot är den lösning som är implicerad i Israels själva politik gentemot palestinierna och som innebär att även andra än terrorister utsätts för integritetsinskränkningar och militära samt polisiära aktioner. Palestinierna drabbas av tusentals små inskränkningar som inte noteras av medierna, men som påverkar palestinierna i sin vardag. Vattenfrågan är ett exempel en sån fråga. Bosättarna använder fem gånger mer vatten än palestinierna som bara använder 70 % av vad WHO anser vara ett minimum för människan att använda. Den medicinska situationen är ofta akut för många palestinier, detta är något som ofta medvetet förvärras av den israeliska militären. Dagligen görs räder mot palestinska byar med förstörelse av egendom som följd. Från israeliskt håll fortsätter man att bygga ut på ockuperad mark.

När dessutom veteraner från Sydafrikas anti-apartheidrörelse menar att det finns saker med Israel/Palestina som är värre än apartheidtiden där, som till exempel förhindrandet av rörelsefriheten, bör vi som liberaler verkligen lyssna. Dessutom angående de protester i byn Nilin som skett mot muren, och dess begränsande av rörelsefriheten så har den israeliska armén gått hårt åt mot protesterna och byborna har förbjudits att till och med demonstrera mot murbygget. Man har dock från den israeliska arméns sida ljugit angående detta och menar att detta förbud gjorts i samråd med byborna.

Liberalismen slår fast att varje individ ska vara garanterad vissa okränkbara rättigheter. Liberalism kan dock allmänt sägas vara nära förbundet med individuell frihet, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati. Liberalismen, så som vi tror på den, menar att varje människa har samma rättigheter, oberoende av exempelvis kön, sexuell läggning, religion och etnicitet. Därför måste varje sann liberal stå upp mot det staten Israel gör varje dag mot miljoner individer som råkar vara palestinier.

(Bonus: Anna Wester. Rawia Morra. Svensson. DN )

Inga kommentarer: