lördag 23 augusti 2008

Löjeväckande Rubrik

Det är något mycket löjeväckande över en sådan här rubrik: ”USA lämnar Irak 2011”. Det är till att börja med sagt med en viss reservation: ”om säkerhetsläget tillåter”, men och det är än viktigare, absolut inte sant, för även om säkerhetsläget tillåter, så kommer USA att ha ett antal militärbaser kvar i landet. Att detta skulle ske visste varje människa med ett minimum av USA-kännedom eftersom USA har baser i över 100 andra länder, så att USA helt skulle lämna Irak var naturligtvis aldrig ett reellt alternativ. Man måste ju trots allt bevaka sina ekonomiska intressen som man har där. ( I dagsläget innebär för övrigt det förbättrade säkerhetsläget att man rent pragmatiskt godtagit ett ökat iranskt inflytande i Irak.)

Men hur kan människor som kallar sig journalister, skriva att USA lämnar Irak 2011? Hur? Varför? När man i samma andetag som man påstår det vet att det varken i praktiken eller i teorin är sant.

Men sådan är imperialismen. Den behöver sina apologeter.

Fotnot: Även SVT text kör med samma rubrik. Där skriver man även att det kommer att vara militärbaser kvar i landet efter tillbakadragandet.

Inga kommentarer: