torsdag 7 augusti 2008

Att Politiskt Utnyttja Anti-Semitismen

Finns det någon större politisk pajas i dagens Sverige än Fredrick Federley?*

När han nu ska skapa en ny fest för Israel är det för att dels hylla den judiska kulturen (vilket naturligtvis går att göra oerhört bra utan att fira Israel: men som Alliansfritt mycket riktigt påpekar, är detta ett sätt att göra kritiken mot Israel liktydig med kritik mot judar och judendom), och dels för att fira att "efter att i årtusenden varit slavar eller förtryckta fick judarna sin fristad i Israel." Fristad? Står inte Israel enligt sionister och diverse låtsasliberaler för ett evigt, konstant reellt hot om utplåning? Menar inte Olmert att "araberna" i Jersualem är ett ständigt hot mot Israels judar? DN-liberalerna har ju till och med bevis för att Iran har konkreta planer på att utplåna Israel. Det är inte mycket till fristad.

Dessutom visar då låtsasliberalen Federley, att för att vissa ska få en fristad måste andra människors liberala rättigheter undertryckas och undanhållas. Att han sedan, dock ej medvetet, eftersom han rent intellektuellt inte kan förstå det, bagatelliserar anti-semitismen är också tragiskt. Anti-semitismens långa, tragiska historia ska inte utnyttjas för försvaret av Israels apartheidliknande politik.

Är det så mycket begärt att få lite liberaler i riksdagen som har en konsekvent syn på liberalism?**

*Frågan är retorisk.
** Även denna fråga är retorisk.

Fotnot: Att säga "araberna" istället för palestinierna är också ett politiskt knep för att förneka palestinierna rättigheter till sitt land. Detta beskyller jag dock inte Federley för att göra.

Inga kommentarer: