onsdag 3 september 2008

En Oxytocinsocialistisk Folkpartist?

Alexander Bard kallade sig själv för ett par månader sedan för socialist, tack vare oxytocinbehovet. Eller som han uttryckte det: ”Vi är inga individualister utan flockdjur, det är därför jag är socialist”. Å andra sidan var han öppen för flera ideologiska alternativ. Nu ska karln gå med i Folkpartiet. Efter att ha förhandlat* med två partier verkar det alltså som om folkpartiet blev valet.

Jan Björklund är nöjd. Bard är ju en ”frisk fläkt” (kanske som vindflöjel). Det finns ju som bekant en del som behöver vädras ut i Folkpartiet. Å andra sidan, det där med socialist. Det har han ju aldrig varit. Med eller utan oxytocinbehovet. Det förstår man en rad in i hans analys av samhället.

* Politiken av idag alltså. Man förhandlar med partier om vilket man ska tillhöra. Det måste vara tidens tempo.

Inga kommentarer: