söndag 14 september 2008

...Och Nu Till Något Helt Annat. Eller?

Det skall protesteras mot FRA under parollen Hoppets Demonstration. Demonstrationens budord:

Vi protesterar för:
frihet
demokrati
yttrandefrihet
rätten till privata utrymmen
rätten till privat kommunikation
ett rättvist samhälle
ett fritt samhälle

mot: massavlyssning
massdatalagring
kvarhållande av massdatalagring
omotiverad videoövervakning
uppluckringen av rätten till privat kommunikation mellan

jurister och klienter
läkare och patienter
biktfäder och biktare (kontakten mellan trosförbund och dess medlemmar)
journalister och källor
uppluckringen av gränsen mellan polismyndighet och militär underrättelsetjänst

ett system byggt på misstro

Fint så. Låt mig nu lite hastigt vara en aning ofin och byta ämne. För jag kan nämligen konstatera att många som skriver under på detta och går med i en demonstration med ovan nämnda punkter också stöder Israel i sin kollektiva bestraffning av palestinierna.

Inga kommentarer: