onsdag 3 september 2008

En Lovande Vice-President, Eller?

Först säger hon sånt här: (med video)

Pray for our military. He [Palin's son] is going to be deployed in September to Iraq – pray for our military men and women who are striving to do what is right for this country – that our leaders, our national leaders are sending them out on a task that is from God, that’s what he have to make sure we are praying for, that there is a plan and that it is God’s plan.”

Sen har hon ingen aning om vad en vicepresident gör. Hennes erfarenhet av utrikespolitik består i av att hon är granne med Ryssland, vilket för pajasarna på Fox News är tillräckligt. Men om det väl blåser stromvindar om henne så handlar det naturligtvis om andra saker. Som hennes gravida 17-åriga dotter.

Nåväl. Inget av det ovan förvånar. Vilket är en skrämmande slutsats.

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

Folk tror förstås att jag är tokig.

Jag är vid mina sinnens fulla bruk som torde framgå av de artiklar som nyligen censurerats bort på tegeringsorganet Newmills.

Är du rätt för staten? Frågar regeringsorganet Newsmills.

Ja, visst är jag det! Den är ju livrädd för mig.

Olof Palme! CatsFalck! Lena Gräns! Carl Algernon! Hilding Eek! Ingvar Heimer! Gunnarsson! Makrana Winbergh! Odd Engström... Milan Valverius... Sten Andersson... CurtNicolin... PETER INGESTAD???

Bofors. Iran. Stasi.

Tror ni jag är tokig? Kolla min egen blogg. Jag är hur redig som helst.

RIV UPP FRA-lagen!

http://luzgannon.blogspot.com/