torsdag 25 september 2008

När Festen Är Över

Teckning av Khalil Bendib

Inga kommentarer: