söndag 31 maj 2009

Söndra Och Härska

Nu har den palestinska myndigheten dödat två Hamas-medlemmar. Söndra och härska är en klassisk gammal kolonial metod - ursprungligen är den väl romarnas. Men för Israel är den onekligen ett sätt att försöka lösa det palestinska problemet. Med stöd av USA har man i varje fall lyckats orsaka mycket ont blod mellan palestinierna, något som försvårar och förhalar fredsprocessen. I längden är ingen vinnare. På kort sikt är det Israel. Nu kanske man åter kan få fortsätta med sin ockupation och sina övergrepp i fred. Detta sker alltså på Västbanken. Där tillsammans med i Jerusalem över 500 000 illegala bosättare nu bor. Övergreppen mot palestinierna från bosättarna och ockupationssoldaterna har ökat i år på Västbanken, där alltså den palestinska myndigheten gör allt för att tillfredsställa kolonialmakten. Thanks for nothing, så att säga, för det palestinska folket.

En annan typisk sak gällande kolonialmakten Israel är skilladen i vattenförbrukning. Bosättarna förbrukar 200 liter per individ dagligen medan palestinierna får klara sig på 30-60 liter per individ per dag. 80 % av Västbankens vatten går till israeler. Såna här detaljer är oerhört viktiga för att förstå hur kolonialism fungerar. Det finns ingen god kolonialism. Den kommer alltid att vara djupt orättvis och rasistisk.

Det är med tanke på att övergreppen på Västbanken har ökat i år, extra olyckligt att palestinier vänder sig mot palestinier. Det är även olyckligt att palestinierna inte har så många andra alternativ än Hamas och Fatah att vända sig till.

Electronic Intifada.

Inga kommentarer: