tisdag 26 maj 2009

”Vem på medicinska högskolan lärde dig att se skillnad mellan ett barn och en terrorist?”

”Vem på medicinska högskolan lärde dig att se skillnad mellan ett barn och en terrorist?”

Israels ambassadör till Mads Gilbert i en debatt när Mads Gilbert frågar hur man kan försvara det faktum att 400 barn dödades under det som går under eufemismen 22-dagarskriget.

Ordfront ger i juni ut narkosläkaren Mads Gilbert och kirurgen Erik Fosses novellsamling Eyes in Gaza som är en skildring av dagarna mellan inresan i Gaza nyårsnatten 2008 och hemresan den 11 januari 2009.

Lisa Bjurwald var en av de liberala humanister som i samma stund som ovannämnda barn dödades valde att istället för att tala om själva dödandet, attackerade läkaren Mads Gilbert som försökte rädda ovannämnda barn, därför att Mads Gilbert var en vänsterman..

Inga kommentarer: