torsdag 8 januari 2009

...Med En Enkel Googlesökning

Med en enkel googlesökningshänvisning försöker nu DN-liberalen Lisa Bjurwald till och med ta ifrån palestinierna de som vittnar om deras lidande. De är ju extremister. Läkare som med risk för att förlora livet försöker rädda andra människors liv, deras namn, skall nu släpas i smutsen för att skydda förövarna. Sedan handlar artikeln om att fördöma vänstern för att de manar palestinierna till motstånd. Inte med ett ord nämner hon det elände som Israel åsamkat palestinierna. Inte med ett ord. De belägrade, ockuperade och etniskt rensade palestinierna har naturligtvis ingen sympati att hämta från människor som sympatiserar med kolonisatörerna. Men man blir ändå alltid lika bedrövad över det skoningslösa förakt som liberala människor visar palestinierna där man berövar de allt! Dessutom finns det en slentrianmässig okunnighet om Hamas* som gör att man väljer demonisering före fördjupning. Denna demonisering som bara är till för att försvara Israels ockupation, belägring och ständiga mördande av palestinier. Det får vara nog nu! Det får fan vara nog nu!

(Men naturligtvis är det avskyvärt att attentat görs mot judiska församlingar. Det är sionismen som är fienden, inte judarna eller judendomen. Det får aldrig glömmas bort.)

*Debattartikel skriven av Hamas-ledare.**
Kort beskrivning av situationen kring Hamas just nu.

**Det finns en intressant fråga gällande Västbanken som han tar upp i artikeln. Om man skulle tro liberalerna borde dessa palestiner belönas för sitt icke-våldsamma motstånd. Men så sker alltså inte. Man dödar de bara i färre antal.

Samt: Artikel från professor som tjänstgjort för Israel. :How Israel brought Gaza to the brink of humanitarian catastrophe
Jonathan Cook: Israel’s aim: To make the Gazan prison even more secure

2 kommentarer:

karin_r sa...

Md en enkel sökning på Google kan man få fram en del intressanta fakta. Bjurwald skriver "Mads Gilbert och hans läkarkollega Erik Fosse är utsända av den norska biståndsorganisationen UNDWAC...."

En Googlesökning på UNDWAC visar att det är enbart DN som har någon information om organisationen. Annan information med samma bokstavskombination har med biologisk forskning att göra.
Inte ens Norges motsvarighet till SIDA, NORAD, har NÅGON SOM HELST information om denna organisation.

Vilken är sanningshalten i Bjurwalds information? Har hon kollat sina källor? Var kommer informationen ifrån? Är den CIA-relaterad, eftersom den verkar vara lika terrorist-hysterisk som mycket annat från USA?

En enkel sökning på Google ger också bilden av Mads GIlbert som en aktiv person i de sammanhang han befinner sig: Han verkar vara en aktiv lokalpolitiker i Tromsö med god förankring hos gemene man. (År 2000 blev han vald till Årets Nordlänning i en av A-pressens tidning Nordlys). I stora drag är han en motståndare till USA:s utrikespolitik, vilket på inget sätt han är ensam om att vara.

Bjurwalds artikel verkar på mig vara en svartmålning av honom utan grund, i ett försök att berättiga Israels angrepp på palestinierna i Gaza.

Ja, det får vara nog nu!

pirita sa...

Bjurwald har blivit bättre informerad idag och ändrat namnet på organisationen till NORVAC, som faktiskt finns.
Hon skyller på läkarna att de ger ensidig information. Israel har inte släpp in i Gaza några journalister, är det läkarnas fel?
Göran Rosenberg skrev i går i samma tidning om samma krig följande:"KONFLIKTENS KÄRNA är och förblir Israels drygt fyrtioåriga ockupation av Västbanken och Gaza och det militära underkuvandet av fyra miljoner palestinier. Att Israel lämnade Gaza för tre år sedan betydde inte att man släppte kontrollen över området, bara att man övergick från direkt kontroll till indirekt. För att nu återgå till direkt kontroll igen." Har Göran Rosenberg blivit vänstervriden eller tom värre, en kommunist? Enligt Bjurwald är nog alla som inte accpterar folkmord på palestinier extrema typer. Så fel hon har.