torsdag 29 januari 2009

"Huvudsyftet Med Studien Är Att Belysa Den Islamistiska Extremismen"

En rapport om Rosengård och våldsbejakande extremism och radikalisering har lämnats in till regeringen, skriven av bland annat terrorklåparen Magnus Ranstorp. Efter att igår kväll läst igenom den, men inte haft tid att läsa den alltför noga, går det ändå att konstatera dess uppenbara brister och undermålighet. Frågorna i undersökningen är ställda till sammanlagt 30 personer, inga boende i området, utan "har varit fördelade på följande sätt: två representanter från polismyndigheten i Skåne län, tre representanter från Säpo, två representanter från närpolisen i Rosengård, fem representanter från socialtjänsten, fyra representanter från skolan, fem representanter från akademiska världen och slutligen nio representanter från områden som arbetar mot utsatta ungdomar och brobyggande verksamhet."

Om
Huvudsyftet med studien är … att belysa den islamistiska extremismen.”
blir det svårt att ställa andra frågor än frågor som:

"Är radikalisering ett problem i Malmö och kan man precisera vad det största radikaliseringsproblemet i Malmö är?"

Denna fascinerande (ur forskningssynpunkt) tudelade fråga, där den inledande frågan alltså besvaras redan i det andra ledet i samma mening, bevisar att huvudsyftet är att bekräfta något man redan ”vet”. Rapporten är med andra ord till för att skrämma oss.

I vilken utsträckning är radikalisering ett problem i er stad?

…Är en annan liknande fråga. Men det är en logisk följd av en studie vars huvudsyfte är att belysa den islamistiska extremismen.

Är grupper som härstammar från konfliktdrabbade länder mer benägna än andra att bli radikaliserade, eller är det konvertiter som utgör den största gruppen?"

Lägg märke till den här frågan. Ur forskningssypunkt är den förkastlig. Det är även intressant att man använder ordet radikalisering definierat som ett problem. Detta samtidigt som man i rapporten pekar på att radikaliseringen kommer sig av bland annat Irak-kriget och Palestina-frågan. Men, det är invandrarnas kulturer som är problemet: ”Kommunerna har en nyckelroll för att motverka kulturer som kan utgöra grogrund för våld och terrorism.” som det står i debattartikeln i SVD som sammanfattar rapportens budskap. I samma artikel skriver man inledande, med betoning på ledande,: ”Är det okej att plädera för att människor ska isolera sig från demokratiska värden, jämställdhet och samhällsliv – till exempel att inte gå och rösta – samt att trakassera dem som inte efterlever sådana påbud? ” Minns ni att man nämnde palestina-frågan som ett exempel på radikalisering? Där har den västerländska "kulturen" bestämt sig för att trakassera det palestinska folket för att de röstade fel.

Att problem med extremism kan dyka upp må förvisso vara sant. Arbetslöshet, hopplöshet och stämplandet av en hel grupp som en problemgrupp skapar denna segregation.

I rapporten understryks följande (kursivering i originaltext.): Nyinflyttade familjer som aldrig varit speciellt religiösa eller traditionella uppger att de levde friare i hemlandet än i Rosengård.

Denna rapport kan med andra ord brukas och nyttjas så väl av Sverigedemokraterna som av Folkpartiet och ledande borgerliga islamofober.

Via Bulten I Bo

3 kommentarer:

Bulten i Bo sa...

Nyinflyttade familjer som aldrig varit speciellt religiösa eller traditionella uppger att de levde friare i hemlandet än i Rosengård.

Om jag förstår rapporten rätt så dras alltså denna slutsats utan att man talat med en enda nyinflyttad familj?

Paolo Pissoffi sa...

Japp. det är väl SÄPO som berättat detta.

Pastey sa...

Man är "radikaliserad" och utgör ett hot för samhället om man stödjer palestinierna. Och man är i högsta grad icke-radikaliserad, ej hotfull och "normal" om man som Federley och Fredrik Malm vill stödja Israels armé och/eller bomba världen till underkastelse inför USA.