onsdag 28 januari 2009

...Och Nu Till En Verklig Anti-Semit

Är det inte något ironiskt att en man som är biskop och tror på Gud sitter och förnekar förintelsen på rent vetenskapliga grunder och att han anser att det råder brist på historiska bevis?

Inga kommentarer: