onsdag 3 juni 2009

Varför Existerar Centerpartiet?

Läste att det numera finns en så kallad Danieleffekt när det gäller att donera. Nu vill tydligen alla donera. Alliansen har redan insett det då Reinfeldt har gett bort sitt hjärta, Olofsson sin hjärna, Hägglund sin själ och Björklund sina cojones.” Todd Lawrence, insändare DN 090601

Lena Ek gör att Centerpartiet har tagit täten över partier vars existensberättigande jag finner överflödigt. Varför är centerpartister, centerpartister? Jag är uppriktigt intresserad. Är partiet ett uppsamlingsheat för politiskt lågbegåvade karriärister? Kan Centern inte bara upplösas och dess medlemmar och väljare hitta sin plats i Folkpartiet, Kristdemokraterna eller Moderaterna utifrån vilket partis olika varianter av anti-facklighet och demokratiförakt som passar var och en bäst?

Å andra sidan har jag även börjat undra över Folkpartiets existensberättigande efter att man inte längre har några socialliberala ideal kvar. Kan det partiet inte bara upplösas och dess medlemmar och väljare hitta sin plats i Kristdemokraterna, Moderaterna eller Sverigedemokraterna?

Å andra sidan har jag börjat undra över Kristdemokraternas existensberättigande efter det att man officiellt övergett sina kärnfrågor som att Gud skapade världen på sina hedervärda sex dagar (och det tydligen ganska nyligen faktiskt, och med borgerlig ideologi har väl Gud snart nått den ideala pensionsåldern) och att abort är mord och att kvinnan skapades ur mannens revben och därför borde stanna i hemmet så att mannen inte förlorar en del av sin egendom? Kan inte det partiet bara upplösas och deras medlemmar finna sin plats bland moderaterna och Sverigedemokraterna?

Å andra sidan har jag börjat undra över Sverigedemokraternas existensberättigande? När den öppna rasismen gått och blivit till en förvisso rätt illa dold smygrasism kan man inte bara upplösa partiet och dess väljare hitta sin plats i Gunnar Hökmarks parti? Å andra sidan… Kan inte alla partier bara upplösas och vi tillsammans uppgå i EU:s totalitära slutideal och bli en så kallad konsumentdemokrati? Där vi får behålla friheten att shoppa och istället för något så tråkigt som partier får vi på heltid istället välja bland kläder, pensionsfonder, vård, utbildning, pigor, letter, och piller mot olika psykiska åkommor för de slantar vi var och en förtjänat ihop genom marknadens riggade löne- och pengalotteri?

Och om EU inte vill ha nej på sina frågor, kan man inte bara ta bort det alternativet? Lena Ek blir väl nöjd. ”Vi får inte göra det bra till det godas fiende.”

Esbati. Esbati 2 Ingemar Hamskär TCO

3 kommentarer:

Hampus Eckerman sa...

Kristdemokraterna har inte alls övergett sina teorier. Deras EU-kandidat tror inte på dinosaurierna utan är övertygad om att världen skapades av Gud och att den endast är 6000 år gammal.

Paolo Pissoffi sa...

Jag raljerade lite. Onekligen. Men även Ella har i sant populistisk anda tonat ned detta lagom till att hon har blivit KD:s nya affischnamn. Fast officiellt så urholkas politiken hos partierna.

Björn Nilsson sa...

Jorden skapades söndagen den 23 september år 4004 f. Kr, enligt biskop Usshers fina beräkning på 1600-talet.

Centerpartiet och folkpartiet var på gång att slå sig samman för flera årtionden sedan, men det var på den tiden de ännu hade egna profilfrågor och väljarbaser kvar, så det sprack. Folkpartiet var mycket av "den bildade medelklassen", en del frireligiösa, samt faktiskt en del arbetare. Centerpartiet var Bondeförbundet som hade bytt namn, och det representerade småägare på landsbygden.

Dessutom var det många socialdemokratiska arbetare som hade Bondeförbundet som "näst bästa parti" (enligt en sociologisk undersökning från Katrineholm i början av femtiotalet). Antagligen var det folk som kommit från landsbygden till stan ganska nyligen och hade kvar rötterna till myllan och dess parti. Men idag är det svårt att se något behov av en hel samling partier som är i stort sett likadana (lika nyliberala).

KD har kanske lite profil kvar men den är på väg bort från rötterna till dyrkan av Mammon. Möjligen kan ett inflöde av muslimer rädda den värdekonservativa kristna kärnan från utplånande? KD:s grund var ju också småfolk, men dessa kastar man gladeligen åt de kapitalistiska gamarna numera.