torsdag 18 juni 2009

Våldet Mot Kvinnan Ett Globalt Problem

Mer än var fjärde man i Sydafrika är en våldtäktsman. Denna något chockerande nyhet är från en rapport gjord av Medical Research Council. Man har i varje fall insett att det man måste göra är att ifrågasätta: "ideas of masculinity ... [based] on marked gender hierarchy and sexual entitlement of men", och en rekommendation är att "rape prevention must focus centrally on changing social norms around masculinity and sexual entitlement."

--------------
Ifrågasätta maskulinitetens roll behöver vi göra även här, då den är ett globalt problem.
För en vecka sedan fick jag en länk av en anti-feminist som ville tala för sin sak. Länken visade sig vara ett riktigt praktfullt självmål:

Ibland måste kvinnor hålla sig lugna och göra som mannen säger. Jag förstår att norska män hellre vill ha ryska och thailänska fruar. De gillar åtminstone sex och är bra på att laga mat, sa Hanne Nabintu Herland enligt Adressa.no.

Norska kvinnor ställer för många krav på mannen, men inte på sig själva. Andra kulturer är bättre på att lära upp kvinnorna till att tillfredsställa mannen sexuellt. Mannen behöver sex och kvinnan borde vara hängiven att tillfredsställa mannen, säger hon

Hon förespråkar en hård, restriktiv invandringspolitik. Och som ett brev på posten, blev hon inbjuden till kristelig Folkeparti kanske för att :
"Hennes poäng är att kristna värderingar är på väg bort.
Norge har blivit ett gudsfientligt land och står liksom hela Europa ”på kanten av stupet”.
En anledning är att feminismen blivit för stark och könskampen för hård. "


Att rasism och sexism går hand i hand är föga förvånande. Det är heller inte ovanligt att människor med denna typ av åsikter är mot aborter och kvinnans rätt att välja. Det följer av sig självt.

I boken Ensamhetens Labyrint skriver Octavio Paz: "I egenskap av sköka, gudinna, världsdam, älskarinna förmedlar eller bevarar kvinnan de värden och krafter som naturen eller samhället har anförtrott henne, men hon har inte skapat dem. I en värld gjort till mannens avbild är kvinnan bara en återspegling av maskulin vilja eller önskan. Är hon passiv förvandlas hon till gudinna, älskogspartner, varelse som förkroppsligar de uråldriga, stabila elementen i universum: den moderliga, jungfruliga jorden. Är hon aktiv blir hon alltid funktion, medel, förbindelseled. Kvinnligheten är aldrig, som manligheten, ett mål i sig."

Han skriver vidare hur instinkterna inte är hennes utan, artens. Kvinnan avindividualiseras. Samtidigt skapas en manlig syn på sexualiteten som får tolkningsföreträde. Med detta tolkningsföreträde kommer våldet.

Våld utövas i en överväldigande utsträckning av män, män utövar detta våld mot kvinnor, barn, andra män och sig själva. Mäns våld är ett massivt socialt problem. I Sverige och internationellt. Intressant nog, har man inte forskat så mycket kring detta: man har mest tagit det för givit att män är våldsamma. Lite enligt den bespottade devisen ”män är djur”.

Vad gäller våld mot kvinnor, som i fallet med våldtäkter, i jämförelse med våld mot män så finns det en medial berättelse som skiljer sig. Kvinnor tipsas exempelvis om hur de ska göra för att undvika att bli våldtagna. (Och i viss mån får de ”skylla” sig själva när de inte följer dessa råd.) De ska exempelvis inte gå ensamma, tänka sig för när de följer med män hem, de ska inte dricka för mycket alkohol, och inte ta svarttaxi. Män tipsas inte om hur de ska undvika att få stryk fastän det i sammanhanget är vanligare. Våldet mot kvinnan blir således något hon själv ska ta ansvar för. Mannen däremot råkar oftare ut för ”oprovocerat våld” och frias i högre grad från detta ansvar. Av kvinnor avkrävs en form av rationalitet när de utsätts för våld och övergrepp (när det sker i rollen som kvinna – inte i rollen som en kassörska eller dylikt som utsätts för brott). Om hon avviker från det förväntade reagerar samhället med misstänksamhet mot kvinnan ifråga. Mannen utsätts dessutom oftare av våld av för honom helt främmande män, medan kvinnan oftare utsätts för våld av någon som hon känner. Detta gör det än mer komplicerat för kvinnan i fråga.

Vi vet inte hur stort problemet är med våld mot kvinnor idag. Vi vet att det finns ett mörkertal. Det finns ett stort ansvar hos oss alla. Men det är inte en fråga som är upp till varje individ. Det är en samhällelig fråga. Ett globalt ansvar. Kvinnor har idag sämre förutsättningar överallt. Fattiga kvinnor har svårare att ta sig upp ur fattigdom samt har färre valmöjligheter att ta sig ur den, därav att många kvinnor hamnar i prostitution när just de ekonomiska tiderna försämras.

Vi får inte blunda för de här problemen. Problemet minskar dock inte av anti-feministernas fördummande av debatten.

Inga kommentarer: