onsdag 24 juni 2009

Västmedia Och Synen På Konflikter

Här nedan kommer en läsvärd artikel om medierna i västvärldens förmåga att välja och vraka bland protester och människor. Även om den framförallt är inriktad på hur det ser ut i USA så gäller det även i hög grad för övriga delar av västvärlden. Därtill påverkas övriga världen alltid av hur man i USA väljer att se på konflikter, därför är det av intresse för oss i Sverige hur media i USA rapporterar från konflikter. (observera: detta är ingen hyllningsartikel till Ahmadinejad eller till Irans politiska system. Detta obs är nödvändigt pga den påfallande bristfälliga läsförståelsen hos många av de människor som hyser så kallade liberala och konservativa åsikter, där varje försök att vidga förståelsen leder till intellektuella och empatiska sammanbrott. )

Matthew Cassel, Electronic Intifada.
Protestors, anywhere in the world, are extremely brave individuals whose reasons for demonstrating openly should be listened to and respected. Protest is democracy at work. However, too often, US and other Western-based media pick and choose which protests to cover and which to ignore completely.

Och ett exempel:

For years, Palestinians have organized weekly nonviolent demonstrations against Israel's wall in the West Bank. Each week protestors face the heavily-armed Israeli military and are beaten and shot at with rubber-coated steel bullets and tear-gas canisters, sometimes fatally. Yet, during his recent speech in Cairo to the Muslim world, Obama made no reference to these protests and instead called on Palestinians to "abandon violence" and adopt nonviolent means. Days after the speech a Palestinian was killed and a teenager wounded during the weekly protest, yet there has been no call by the US administration for Israel to "stop all violent and unjust actions" against the Palestinian people.

Det är också intressant vilka västmedierna väljer ut som hjältar och exceptionellt modiga, vilka som ges ansikten att sympatisera med, namn att identifiera sig med. Vi kan exempelvis notera att de många tusentals modiga individer som tar enorma risker men gör det så att säga för väst ointressanta länder eller tillhör ”fel sida” av konflikten kommer inte att ges några idolporträtt. Detta i den del av världen som skryter om sin frihet, sin massmediala frihet och yttrandefrihet. Detta leder även till hur vi människor i väst faktiskt påverkas av massmedias rapportering som onekligen är vinklad efter västvärldens (flexibelt och selektivt) liberala och konservativt lagda ideologiska preferenser.

Läs! Tänk själva!

DN

Inga kommentarer: