torsdag 4 juni 2009

Piratpartiet Som Sverigedemokratsdödare

Kan Piratpartiet stjäla röster från Sverigedemokraterna? Det är en fråga som kan ha ett jakande svar. Piratpartiet är förvisso inte alls ett parti som har någon likhet med SD, men piratpartiet kan få en del missnöjesröster.

Det kanske är bra, men då tänker vi kortsiktigt. Det är inte enbart det faktum att Sverigedemokraterna kan nå tillräckligt många röster för att få en representant i EU som är problemet. Det är strömningarna i samhället. Dock finns det de som menar att kommer SD in så kan dessa framgångar ge SD ökad legitimitet . Anna- Lena Lodenius säger i Arbetaren: "Skulle de komma in så skulle det kanske innebära att de sågs mer som jämlikar och kunde få ta del i samarbetet partierna emellan. Min uppfattning är att de tycker att det är viktigt för dem, även om de inte sagt det rakt ut. "

Det är inte heller enbart aktivism i form av aktivt motstånd mot Sverigedemokraterna som kommer att stoppa de rasistiska strömningarna i samhället. Utan det som krävs är alternativ. Man måste fånga upp varför unga väljer, eller kan tänka sig, rasistiska alternativ i ett val.

Det krävs en aktiv politik som förhindrar ökad segregation och ökade klasskillnader i samhället. I och med att en högerpolitik aldrig kan förhindra detta, utan tvärtom bidra till det, så innebär högerpolitik ökad rasism.

http://www.sverigedemokratin.se/ En sida som är enligt sidan självt: Sidan har kommit till för att fungera som en samlingsplats för information om, opinion mot sverigedemokraterna och för att presentera alternativa politiska lösningar.

Inga kommentarer: