onsdag 22 juli 2009

Stödmarsch För De Belägrade Människorna I Gaza

Ett första möte hölls i New York den 13:e juli för att organisera en stor stödmarsch för människorna i Gaza. Man har påbörjat organiseringen men man har inte kommit så långt än. Många frågor återstår att lösa. (Och i ärlighetens namn, för ett sådant här projekt känns tiden knapp.) Man ska försöka samarbeta med George Galloways Viva Palestina som ska göra en ny resa till Gaza den 27:e december. Demonstrationen/marschen skall ske på den egyptiska sidan mot Erez gränsövergång.

Demonstrationen är planerad för den sista veckan under 2009. Den grundläggande tanken eller idén bakom det hela är att samla ihop en blandning av olika internationella rörelser och samordna en marsch med folket i Gaza i en flerkilometerlång marsch till Erez gränsövergång via Egypten. Inspirationen är hämtad från Gandhi, medborgarrättsrörelser och den palestinska traditionen av ickevåldsmotstånd. Detta skall även försöka koordineras med israeliska fredsdemonstranter på den israeliska sidan. Desto fler, desto bättre. Idén är att bli tillräckligt många för att kunna tränga igenom buffertzonen och komma till gränsen.

Men detta är bara inledningsskedet. Mer info (och frågeställningar) här.

Inga kommentarer: