måndag 3 mars 2008

Det Självvalt Fredsinkompetenta Israel

Israel måste ju ha hotet utifrån. Man måste ha fiender. Landet är skapat genom fiendernas närvaro, genom det eviga hotet om utplåning. Israels mytologi måste bevaras. Alla vill Israel illa. Israel har dessutom på förhand alla bortförklaringar klara. De man dödar är terrorister. Visar det sig inte vara det, beror det på att Hamas/Hizbollah/veckans fiende gömmer sig fegt bland civila. Och därmed är det deras eget fel. Dessutom dagens barn är morgondagens moståndsmän.

Every Palestinian is a militant because everyone (sooner or later) wants Israel off their land, out of their lives, and forgotten like a horrible dream. It is for this reason that they are all equal targets: none of them is intelligent enough to understand that their land isn't their land, their lives are not their lives, and their horrible dream is their present and future. Have no pity on those who don't get it.

Dagens militanter som slaktas, har en gång varit barn, har en gång upplevt en barndom. Får man tro Israel-vännerna är deras motstånd mot Israel grundat, inte på den erfarenhet de får av att leva under ockupationen, utan av den propaganda som palestinierna tvingar på varandra: en form av arabiskgenetisk anti-semitism.

Så de unga som ser sitt land styckas upp, sina brödrar och systrar lemlästas, sina fäder kidnappas, sina mödrars sorg, som tvingas vara konstant rädda, växer inte upp med avskyn på grund av vad de upplever utan vad propagandan säger dem. Det är inte det att de tvingas leva i beskuren frihet, under de mullrande F-16 planens himmel, i misär och fattigdom som skapar deras verklighet, nej, det är fantasin som skapar deras verklighet, som skapar deras framtida motstånd. Och enda sättet att kuva detta "hat", bota denna fantasi om det våldsamma Israel, är med våld. Ett våld som inte kuvat palestinierna på 60 år. Men, skam den som ger sig, Israel har inte slaktat sina sista palestinier. Man har inte använt sina gamla ursäkter för att få göra detta för sista gången, det är ett annat som är säkert. Den dörren vill man inte stänga.

Israel är världens mest fredsinkompetenta land. USA dess partner. Väst är deras patetiska alibi.

2 kommentarer:

Platinaapa sa...

Varför nämner du inte att över 1600raketer skickades mot Israel under 2007? 2500 raketer sedan 2004. Ditt onyanserade hat mot Israel är ganska uppenbart, allt som skrivs på denna blogg bör tas med en REJÄL nypa salt. Gränsen mellan fiktion och verklighet är papperstunn.

Imaan On Ice sa...

Bästa jag läst på länge!

Det som påstås här är att man bör ta det som rapporteras i (framför allt svensk) media med en nypa salt. Menar du att vi ska ta det med en nypa salt? Nämn själv VARFÖÖÖR 1600 raketer sedan 2007 skickades mot Israel, vänligen.