söndag 13 april 2008

Hjärndoping

När människor som är diagnostiserade med ADHD får sin medicin och detta har en önskad effekt anses detta bevisa diagnosens legitimitet. Problemet är bara det att även människor som inte fått diagnosen påverkas av medicinen på ett liknande sätt.

I dag i DN står det att i USA använder ungdomar ADHD-medicin för att förbättra sina studieresultat. Denna typ av hjärndoping har ännu inte slagit till i Sverige, men det som händer i USA, händer snart här. Dock sägs hjärndopingen ha föga långsiktig verkan.

Men: hej. Vi lever i en kortsiktigt tänkande värld. Och vi lever i ett ständigt nu.

Inga kommentarer: