tisdag 18 december 2007

Den Politiska Viljan

Per Ahlin skriver några rader om lovade pengar till palestinierna i dagens DN. Förmågan att inte tycka någonting speciellt är Per Ahlins kännetecken. I en liten blänkare i DN skriver han på några få rader om det hoppfulla i att många länder är beredda att ge pengar till palestinierna. ”Men frågor kan givetvis ställas om pengarna verkligen kommer att komma till sin rätt. Det är dessutom så att det inte är ekonomin som är det främsta hindret mot en lösning, det är bristen på politisk vilja.”

Till att börja med är sådana här löften till att börja med bara ord. För det andra, så nämner Per Ahlin inte Israel en enda gång. För det tredje så skriver han dessutom innan att det är den usla ekonomin som kan omöjliggöra det i Annapolis uppsatta målet att skapa en palestinsk stat.

Men visst. Det främsta hindret mot en lösning skulle kunna sägas vara bristen på politisk vilja. Eller snarare att den politiska viljan i området inte är en enig vilja, utan att det handlar om politiska viljor. Det brister inte i politiska viljor, de har bara riktningar som inte möts eller går ihop.

Inga kommentarer: